MI O SEBI GRANE PRAVA TROŠKOVI KONTAKT IMPRESSUM
Srdačna dobrodošlica na internet stranicu advokatske kancelarije Stevana Krnjaića

Advokatska kancelarija Stevana Krnjaića sa sedištem u Geretsridu i Minhenu bavi se uspešno u više pravnih oblasti i pruža pravno savetovanje i pravno zastupanje na nemačkom, srpskom i hrvatskom jeziku.

Naša kancelarija Vam daje savete i zastupa Vas u sledećim pravnim oblastima:


Krivično pravo
Opšte građansko pravo
Prekršajno pravo (u saobraćaju)
Porodično pravo
Radno pravo
Obligaciono pravo (ugovorno pravo i sastavljanje ugovora)
Izvršno pravo i naplata potraživanja
Stvarno (svojinsko, stambeno) pravo i pitanja u vezi zakupa
Međunarodno pravo
Socijalno pravo

Ukoliko imate pitanja ili Vam je potreban pravni savet, odnosno pravno zastupanje u jedno gore navedenoj grani prava, kontaktirajte nas na tel. br. 0 81 71 / 91 94 74 oder 0 89 / 72 01 67 12 ili na e-mail, fax ili lično u našoj kancelariji.

STEVAN KRNJAIC I RECHTSANWALT
Richard-Wagner-Str 12 I 82538 Geretsried I 08171 - 919474 I info@krnjaic.com
Poccistr 2a I 80336 München I 089 - 720 167 12